Loading…
SKUP 2019 has ended
Back To Schedule
Saturday, March 30 • 09:00 - 10:00
Gravesjefens beste tips

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Gravelederen skal foredle de beste ideene, sørge for nok ressurser, oppmuntre og støtte journalisten, kvalitetssikre arbeidet, finne løsning på dilemmaer, utfordre mektige krefter og tåle kritikk. Slik definerer Nils Hanson, Uppdrag granskings redaktør gjennom 15 år, Nils Hanson, rollen som leder for gravejournalister. Dette blir en sesjon der den erfarne SVT-sjefen øser av tips både til ledere og gravejournalister.


Speakers

Saturday March 30, 2019 09:00 - 10:00 CET
Ormen Lange 2