Loading…
SKUP 2019 has ended
Back To Schedule
Friday, March 29 • 17:45 - 18:45
Når forbryterne slipper straff (17.45)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Regjeringen ønsker strengere straffer, men får lovbryterne den straffen Stortinget har vedtatt at de skal ha?  Lang saksbehandlingstid hos politi, påtale og i domstol fører til strafferabatt, og ofte er saksbehandlingstiden så lang at den bryter tiltaltes menneskerettigheter (EMK) om rettergang innen rimelig tid. Verken strafferabatt eller brudd på EMK på grunn av lang saksbehandlingstid blir målt av myndighetene. Thomas Frigård  undersøkte samtlige straffedommer i Øvre Romerike tingrett de siste tre årene, og funnene førte til nasjonal oppmerksomhet. 

Speakers
avatar for Thomas Frigård

Thomas Frigård

Journalist, Kommunal Rapport
Thomas Frigård er journalist i Kommunal Rapport og har tidligere jobbet 13 år i Raumnes. Han er medlem av pressens offentlighetsutvalg, medlem av fagrådet for Senter for undersøkende journalistikk og prosjektleder i LLAs graveprosjekt  «Grave lokalt». Frigård har vunnet Snus-prisen... Read More →


Friday March 29, 2019 17:45 - 18:45 CET
Ormen Lange 3