Loading…
SKUP 2019 has ended
avatar for Oddny Ruud Nordvik

Oddny Ruud Nordvik

Romerike revisjon
Ass. revisjonssjef
Oddny Ruud Nordvik er assisterende revisjonssjef i Romerike revisjon IKS og leder avdelingen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Hun er utdannet jurist og har 25 års erfaring fra offentlig sektor, bl.a. fra juridisk seksjon i Kommunaldepartementet. Avdelingen hun leder i dag har som hovedoppgave å kontrollere at kommunens virksomhet og tjenester er innenfor lovens rammer, at folkevalgte vedtak iverksettes og at resursene brukes riktig og effektivt.

My Speakers Sessions

Saturday, March 30
 

17:00 CET